اگر بعد از پرداخت هزینه نتوانستیم خدمات را دریافت کنیم چطور میتوان اطلاع داد؟

شماره تراکنشی که بعد از پرداخت در اختیار شما قرار گرفته میشود, میتوانید هم از طریق تماس با ما و همچنین ایدی تلگرام که در انتهای سایت امده به قسمت مربوطه ارسال و درخواست خدمات مورد نظر را نمایید.

پکیجی که ارایه میشود شامل چه چیزهایی می باشد؟

در قسمت افزایش اعضا و برنامه های کاربردی تلگرام توضیح داده شده است.

تبلیغات به چه صورت و کجا تبلیغ خواهد شد؟

بعد از ارسال تبلیغات خود بنر تبلیغات شما توسط گروه تلگراموز تهیه و در کانال تلگراموز به صورت دایمی قرار میگیرد همچنین در سوپر گروه ها تبلیغ خواهد شد ,برای عضویت در کانال تلگراموز از طریق کلید میامبر موجود در صفحه اصلی سایت عضو کانال شوید تا تبلیغ خود را مشاهده نمایید.