در ایران ۱۴ میلیون کاربر از شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند و بستری مناسب برای تبلیغات و همچنین کسب در آمد می باشد گروه تلگراموز با بهره گیری از افراد متخصص خدماتی را ارائه نموده که بتوان در شبکه های اجتماعی به نحو احسن فعالیت نمود و همچنین کسب درآمد داشته باشید با استفاده از خدمات مانند خرید اعضا و آموزش های تلگراموز میتوانید این مسیر را کوتاه نمایید و زودتر به نتیجه دلخواه خود برسید, آموزش ها به صورت تصویری بوده و گام به گام توضیح داده شده تا بتوانید از تمام جزئیات استفاده نمایید همچنین از برنامه هایی که بسیار کاربردی برای اندروید می باشد میتوانید بهره مند شوید . با تبلیغات در تلگرام امکان معرفی تبلیغات خود در تلگرام و همچنین افزایش اعضا را خواهید داشت.